På topp - musikalsk og sosialt!

Årsmøte 2020 og utdeling av Vandrebamsen

8. juni hadde vi vår første fellesøvelse siden korona-krisen inntraff. I etterkant av øvelsen ble Vandrebamsen høytidelig utdelt, og årets årsmøte ble avholdt. 

   

Vandrebamsen  
Vandrebamsen for 2020 gikk til Mette Myre Hasli! Hun ble tildelt den gjeve prisen for lengst reisevei, gjør en flott innsats i notekomiteen og er generelt sprudlende glad! Her sammen med dirigent Jan-Erik Hybertsen. Denne gang ble Vandrebamsen delt ut på årsmøtet, da NM utgikk grunnet korona-situasjonen.